Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1616/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-20

Wniosek w przedmiocie odmowy przekazania mienia na rzecz samorządu województwa

I SA/Wa 46/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-06

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 947/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-26

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej

I SA/Wa 1833/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-01

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 187/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-11

Wniosek w przedmiocie nabycia z mocy prawa nieodpłatnie własności mienia Skarbu Państwa

I OZ 237/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I OZ 714/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej

I SA/Wa 3056/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-10

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I SA/Wa 3019/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-09

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1079/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-06

Wniosek o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 3056/13
1   Następne >   2