Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 46/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-06

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 3019/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-09

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1057/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-06

Wniosek o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 3019/13

I SA/Wa 1365/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-14

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. własności nieruchomości

I OSK 2323/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-31

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 803/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-22

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji