Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Lu 722/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-12-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za miesiące maj, październik i listopad 2003 r. w zakresie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II FZ 401/07 - Postanowienie NSA z 2007-08-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Z.-G. , (...) w przedmiocie odmowy umorzenia oraz odmowy rozłożenia na raty zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości

II FSK 1328/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-22

Wniosek w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu

I FZ 469/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za marzec 2005 r.

I FSK 1493/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-14

Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do września 2005 r.

II FZ 573/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-14

Zażalenie od postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. , nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości łącznego zobowiązania pieniężnego za rok 2006

II FZ 586/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w R.

I SA/Po 1623/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-12-13

Sprawa ze skargi T.K. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku od towarów i usług

I SA/Rz 52/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-10-18

skarg 'A' spółka z o.o. w H. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za okres od stycznia do sierpnia 2002 r. w związku z wnioskami skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonych decyzji

I SA/Rz 45/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-10-18

skarg E. spółka z o.o. z siedzibą w H. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za okres od lipca do grudnia 2001r. w związku z wnioskami skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonych decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   29