Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Kr 285/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-20

Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług za lipiec 2011 r.

I SA/Kr 1281/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku od gier za lipiec 2010 r.

I SA/Kr 8/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-03-10

Wniosek w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 rok

I SA/Kr 256/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2013 r.

I SA/Kr 565/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za czerwiec 2005r.

III SA/Kr 613/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-03-19

Wniosek w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc lipiec 2003 r.

I SA/Kr 749/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc sierpień 2005r.

I SA/Kr 747/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc czerwiec 2005r.

I SA/Kr 399/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za miesiąc czerwiec 2004 roku
1   Następne >   +2   +5   +10   100