Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

I SA/Kr 1281/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku od gier za lipiec 2010 r.

III SA/Po 1507/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w ... w przedmiocie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

III SA/Po 1509/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w... w przedmiocie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

I SA/Gl 443/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-05-25

Skarga A Sp. z o.o. w C. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych w kwestii zawartego w skardze wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji zaskarżonej, a także poprzedzającej ją decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w C. z dnia [...] r., nr [...]

III SA/Po 101/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty z tytułu opłaty skarbowej

I SA/Rz 515/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-04-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty targowej w związku z wnioskiem skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

I SA/Gl 908/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-07-02

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie podatku od gier w kwestii wniosku strony skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

I SA/Kr 1284/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku od gier za październik 2010 r.

I SA/Rz 608/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie określenia wysokości opłaty targowej, w związku z wnioskiem skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

VIII SA/Wa 652/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie określenia opłaty targowej
1   Następne >   +2   +5   +10   100