Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II OZ 862/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO , nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy

II OSK 2635/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-19

Wniosek w przedmiocie warunków zabudowy