Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 2637/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-20

Wniosek w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej

II OZ 1165/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury oku Nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji przedsięwzięć związanych z EURO 2012

IV SA/Wa 665/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-20

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji

IV SA/Wa 807/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-03

Skarga E. S. na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi krajowej wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji oraz decyzji Wojewody [...] z [...] lipca 2007r.

IV SA/Wa 1004/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-23

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 1128/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-24

Skarga M. T. na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi krajowej wniosku skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji oraz decyzji Wojewody [...] z [...] grudnia 2008r.

IV SA/Wa 1162/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-03

skarg A. B., H. G. i D. S. oraz A. T. i S. T. na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi publicznej wniosku skarżącej A.B. o wstrzymanie wykonania decyzji Wojewody [...] z [...] grudnia 2008r. nr [...]

IV SA/Wa 1722/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-16

Wniosek w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

IV SA/Wa 1730/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-20

Skarga R. D. na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

IV SA/Wa 1712/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-16

skarg J. K., W. S.A., T. B., H. W. na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi
1   Następne >   +2   6