Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 665/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-20

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji

IV SA/Wa 807/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-03

Skarga E. S. na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi krajowej wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji oraz decyzji Wojewody [...] z [...] lipca 2007r.

IV SA/Wa 1004/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-23

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 1128/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-24

Skarga M. T. na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi krajowej wniosku skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji oraz decyzji Wojewody [...] z [...] grudnia 2008r.

IV SA/Wa 1162/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-03

skarg A. B., H. G. i D. S. oraz A. T. i S. T. na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi publicznej wniosku skarżącej A.B. o wstrzymanie wykonania decyzji Wojewody [...] z [...] grudnia 2008r. nr [...]

IV SA/Wa 1722/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-16

Wniosek w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

IV SA/Wa 1730/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-20

Skarga R. D. na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II OZ 413/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi krajowej

II OZ 958/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury znak: [...] w przedmiocie ustalenia warunków lokalizacji dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej do parametrów drogi ekspresowej

II OZ 844/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skarg: P. Ć. i innych na decyzję Ministra Infrastruktury znak: [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi krajowej: p...
1   Następne >   2