Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 1165/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury oku Nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji przedsięwzięć związanych z EURO 2012

IV SA/Wa 1712/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-16

skarg J. K., W. S.A., T. B., H. W. na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

IV SA/Wa 1875/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-26

skarg M. F., K. K., M. T., L. T., P. L., R. K., G. J., S. J., K. F., T. F., B. S., M. S., E. S., M. S., B. D., T. D., J. L., M. L., A. W. na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012

II OZ 674/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-16

Zażalenie na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

II OZ 542/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skarg B. J. C., [...] Sp. z o.o., E. G. i J. G. na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji węzła drogowego oraz przebudowy ulicy posta...

II OZ 675/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-16

Zażalenie na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

II OSK 1007/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-16

Wniosek L. i R. J. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w prz...

II OZ 448/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury oku nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

II OSK 1128/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-29

Wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi kasacyjnej M. T. od wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt IV SA/Wa 1128/09 uchylającego w punkcie pierwszym zaskarżoną decyzję w części utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Wielkopolskiego nr [...] w odniesieniu do działki [...] z arkusza [...]; w punkcie drugim oddalającego skargę w pozostałej części i w punkcie trzecim stwierdzającego, że za...

II OZ 230/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skarg R. i W. B., M. i H. G., S. i E. K. na decyzję Ministra Infrastruktury z [...] 2009 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi