Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 1925/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-22

Wniosek w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

IV SA/Wa 67/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-14

skarg S. O., M. W. i E. W. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji dla budowy drogi

IV SA/Wa 1954/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-22

Wniosek w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

IV SA/Wa 1520/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-28

Wniosek w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi