Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6159 Inne o symbolu podstawowym 615 X

II OZ 959/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie nr [...] w przedmiocie nakazu przywrócenia poprzedniego stanu zagospodarowania terenu

II OSK 2101/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-11

Wniosek w przedmiocie przywrócenia pop...

II SA/Gl 790/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-11-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie przywrócenia poprzedniego sposobu zagospodarowania nieruchomości w kwestii wniosku skarżącej spółki o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

IV SA/Wa 1056/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-30

Wniosek w przedmiocie nakazu przywrócenia poprzedniego stanu zagospodarowania terenu

IV SA/Wa 1056/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-10

Wniosek w przedmiocie nakazu przywrócenia poprzedniego stanu zagospodarowania terenu

IV SA/Po 918/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-12-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego