Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Lu 638/20 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2020-11-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie ustalenia, że nieruchomość nie stanowi wspólnoty gruntowej oraz nieustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej