Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6198 Inspekcja pracy X

I OZ 1229/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy , nr [...] w przedmiocie nakazu wypłaty pracownikom należnego wynagrodzenia

III SA/Lu 237/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-07-14

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w przedmiocie nakazu umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub w szczególnych charakterze w zakresie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

III SA/Lu 230/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-07-14

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w przedmiocie umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze

III SA/Lu 238/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-07-14

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w przedmiocie umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze

II SA/Rz 280/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-05-20

Wniosek w przedmiocie nakazu wykonania czynności w zakładzie pracy w sprawie ze skargi na tę decyzję

IV SA/Gl 375/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-07-27

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w K. w przedmiocie inspekcji pracy w zakresie wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

I OZ 767/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w K. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie nakazu wypłaty świadczeń pracowniczych

I OZ 1122/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie skargi Wyższej Szkoły [...] na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi , [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia wykonania obowiązku wypłaty pracownikom wynagrodzeń za pracę

I OZ 508/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w P. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie inspekcji pracy
1   Następne >   +2   +5   +10   19