Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II OZ 538/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie oddalenia wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi na decyzję Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nr [...] w przedmiocie nakazania opłaty za czynności wykonane w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz za badania chemiczno

II OSK 1408/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-12

Wniosek A. S.A. z siedzibą w Z. o wstrzymanie wykonania decyzji Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie z [...] czerwca 2017 r. nr [...] w sprawie ze skargi na decyzję Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie z [...] czerwca 2017 r. nr [...] w przedmio...

II GZ 240/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego , nr [...] w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej

VII SA/Wa 1153/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-07

Wniosek w przedmiocie cofnięcia uprawnień do wystawiania zaświadczeń lekarskich

VII SA/Wa 478/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-11

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

VII SA/Wa 479/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-11

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

VII SO/Wa 13/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-26

Wniosek w przedmiocie wniosku o wstrzymanie wykonania postanowienia

VII SA/Wa 2744/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Zdrowia w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

VII SA/Wa 2743/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Zdrowia w przedmiocie oddalenia zgłoszonych zarzutów do postępowania egzekucyjnego

II GSK 990/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-12

Wniosek w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej
1   Następne >   2