Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

I OZ 442/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 1633/17 o uchyleniu postanowienia WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 1633/17 i odmowie wstrzymania wykonania zaskarżonej uchwały w części odmowy umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu i zobowiązania Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami do podjęcia działań zmierzających...

I OSK 1737/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-29

Wniosek w przedmiocie przydziału lokalu mieszkalnego