Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

III SA/Wr 553/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-08-07

Skarga M. P. na uchwałę Rady Miejskiej w K. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały,