Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 359/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody W. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego