Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Łd 366/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-06-11

Wniosek w przedmiocie przyznania zaliczki alimentacyjnej

IV SA/Po 305/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-07-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zwrotu zasiłku

II SA/Sz 258/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-06-30

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dot. zaliczki alimentacyjnej

I SA/Wa 1410/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-03

Wniosek w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

II SA/Sz 257/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-06-30

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dot. zaliczki alimentacyjnej

I OZ 411/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-24

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

IV SA/Gl 125/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-03-26

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w kwestii wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji Prezydenta Miasta G. z dnia [...] r. nr [...]

III SA/Kr 849/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-23

Wniosek w przedmiocie odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

IV SA/Gl 137/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie: zasiłku pielęgnacyjnego w zakresie wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji

IV SA/Po 16/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-02-05

Wniosek w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia
1   Następne >   +2   4