Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Sz 440/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-07-26

Wniosek w przedmiocie zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej

II SA/Łd 369/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-05-21

Wniosek w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w postaci zaliczki alimentacyjnej

II SA/Lu 582/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-09-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w zakresie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

VIII SA/Wa 1097/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-16

Wniosek w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Po 130/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-05-10

Wniosek w przedmiocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

II SA/Lu 114/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Łd 952/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-10-06

Wniosek w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

I OZ 760/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Lublinie , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Po 128/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-05-10

Wniosek w przedmiocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

II SA/Sz 30/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-03-18

Wniosek w przedmiocie opłaty za pobyt w ośrodku wsparcia
1   Następne >   +2   6