Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Gl 1192/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-10-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo

IV SA/Gl 1191/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-10-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo

II SA/Łd 1390/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-01-12

Wniosek w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Łd 364/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zwrotu należności wypłaconych tytułem świadczeń z funduszu alimentacyjnego

III SA/Kr 273/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej

III SA/Kr 271/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej

III SA/Kr 196/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-03-25

Wniosek w przedmiocie odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej

II SA/Łd 361/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-05-24

Wniosek w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

II SA/Sz 487/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-05-31

Wniosek w przedmiocie odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia

IV SA/Gl 488/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-05-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwestii wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji
1   Następne >   +2   +5   11