Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Po 133/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-02-15

skarg E. M. na decyzje SKO w K. w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

IV SA/Po 1142/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-11-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Po 518/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-08-30

Wniosek w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych;

IV SA/Po 662/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-12-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie zobowiązania dłużnika alimentacyjnego do zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z wniosku o wstrzymanie zaskarżonej decyzji

IV SA/Po 662/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-10-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie zobowiązania dłużnika alimentacyjnego do zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z wniosku o wstrzymanie zaskarżonej decyzji

II SA/Po 309/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-06-30

Wniosek w przedmiocie zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Po 86/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-03-24

Wniosek w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia alimentacyjnego;

IV SA/Po 1198/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-12-06

Wniosek w przedmiocie zatrzymania dłużnikowi alimentacyjnemu prawa jazdy