Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Lu 320/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-08-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej dodatku do zasiłki rodzinnego

I SA/Wa 1704/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-06

Wniosek w przedmiocie zwrotu należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego

II SA/Lu 766/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-09-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego i dodatku do zasiłku rodzinnego

II SA/Lu 771/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego

III SA/Gd 210/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego

III SA/Gd 209/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego

III SA/Kr 1010/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-08-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie pomocy finansowej

I OZ 795/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Katowicach nr SKO-PS-424/2813/8565/2012/MN w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Łd 438/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-05-29

Wniosek w przedmiocie wygaśnięcia decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie

III SA/Kr 1661/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-11-29

Wniosek w przedmiocie opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo
1   Następne >   +2   +5   +10   14