Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Sz 933/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-10-11

Wniosek w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Sz 688/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-10-12

Wniosek w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia

II SA/Sz 889/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-09-28

Wniosek w przedmiocie uznania za dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych

II SA/Sz 837/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-09-24

Wniosek w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej