Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Rz 325/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-04-09

Wniosek w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy

I OZ 280/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Krakowie , Nr [...] w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

II SA/Bd 466/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-05-18

Wniosek w przedmiocie zwrotu należności i odsetek z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

III SA/Gd 271/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy zwolnienia z opłat za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Sz 629/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-05-29

Wniosek w przedmiocie zasiłków celowych

IV SA/Gl 180/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy odstąpienia od naliczania opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w kwestii wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

IV SA/Gl 536/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego w zakresie wniosku skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

IV SA/Gl 43/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zobowiązania do zwrotu należności za pobyt w domu pomocy społecznej w kwestii wniosku skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

I SA/Wa 238/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-05

Wniosek w przedmiocie ustalenia wysokości nienależnie pobranego dodatku do zasiłku rodzinnego

IV SA/Wr 861/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-01-08

Wniosek w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej
1   Następne >   +2   +5   +10   17