Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Łd 126/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-03-03

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Łd 144/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-03-11

Wniosek w przedmiocie uznania za nienależnie pobrane i zwrot świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Łd 353/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-06-03

Wniosek w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

II SA/Łd 354/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-06-03

Wniosek w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

II SA/Łd 371/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-06-02

Wniosek w przedmiocie uznania za nienależnie pobrane i zobowiązaniu do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Łd 366/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-05-24

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Łd 765/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-11-04

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji przyznającej zasiłek stały

II SA/Łd 824/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-12-07

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie przyznania prawa do świadczenia wychowawczego

II SA/Łd 403/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-06-10

Wniosek w przedmiocie uznania za nienależnie pobrane i przypisania do zwrotu świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami

II SA/Łd 401/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-06-10

Wniosek w przedmiocie uznania za nienależnie pobrane i przypisania do zwrotu świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami
1   Następne >   2