Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 15/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-02-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie ustalenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej na skutek wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji