Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Po 240/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-06-10

Skarga S. G. na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranego zasiłku stałego

IV SA/Po 204/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-03-22

Wniosek w przedmiocie ustalenia, że kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest świadczeniem nienależnie pobranym

II SA/Po 88/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-02-25

Skarga H. J. na decyzję SKO w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

IV SA/Po 961/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-11-08

Wniosek w przedmiocie ustalenia, że kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest świadczeniem nienależnie pobranym

II SA/Po 771/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-11-15

Sprawa ze skargi M. K. na decyzje SKO w przedmiocie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej