Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OSK 4327/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-23

Wniosek w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SA/Bk 815/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-01-24

Wniosek w przedmiocie odmowy zwolnienia z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Bk 49/19 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-02-14

Wniosek w przedmiocie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

I OSK 21/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-07

Wniosek w przedmiocie uznania wypłaconych z funduszu alimentacyjnego świadczeń za świadczenie nienależnie pobrane oraz zobowiązania do ich zwrotu

III SA/Gd 176/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zobowiązania do jego zwrotu

I OSK 297/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-27

Wniosek w przedmiocie uznania za nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zobowiązania do zwrotu

II SA/Go 767/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-04-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych

I OSK 20/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-06

Wniosek w przedmiocie uznania zaliczki alimentacyjnej za nienależnie pobraną oraz zobowiązania do jej zwrotu

II SA/Po 820/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-04-26

skarg B. C. i A. C. na decyzję SKO w przedmiocie zmiany decyzji i ustalenia opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo

IV SA/Wr 143/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-05-02

Wniosek w przedmiocie uznania świadczenia wychowawczego za nienależnie pobrane i podlegające zwrotowi
1   Następne >   2