Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Bd 466/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-05-18

Wniosek w przedmiocie zwrotu należności i odsetek z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Bd 396/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-04-28

Wniosek w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu

II SA/Bd 398/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-04-28

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji w przedmiocie zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Bd 399/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-04-29

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji w przedmiocie zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Bd 1334/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-01-13

Wniosek w przedmiocie zasiłku dla opiekuna

II SA/Bd 994/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-11-19

Wniosek w przedmiocie umorzenia kwoty nienależnie pobranych świadczeń

II SA/Bd 10/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-03-07

Wniosek w przedmiocie umorzenia kwoty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Bd 1492/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-03-10

Wniosek w przedmiocie umorzenia nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych

II SA/Bd 1491/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-04-06

Wniosek w przedmiocie umorzenia nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych

II SA/Bd 1493/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-04-05

Wniosek w przedmiocie umorzenia nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych
1   Następne >   3