Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Gl 1192/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-10-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo

IV SA/Gl 1191/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-10-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo

IV SA/Gl 686/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-10-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w kwestii wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji

IV SA/Gl 845/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-12-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w J. w przedmiocie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

IV SA/Gl 1385/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo

IV SA/Gl 180/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy odstąpienia od naliczania opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w kwestii wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

IV SA/Gl 536/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego w zakresie wniosku skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

IV SA/Gl 488/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-05-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwestii wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

IV SA/Gl 401/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-09-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

IV SA/Gl 43/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zobowiązania do zwrotu należności za pobyt w domu pomocy społecznej w kwestii wniosku skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   25