Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Po 130/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-05-10

Wniosek w przedmiocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

IV SA/Po 305/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-07-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zwrotu zasiłku

II SA/Po 128/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-05-10

Wniosek w przedmiocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

IV SA/Po 381/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie zwrotu zasiłku pielęgnacyjnego

IV SA/Po 133/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-02-15

skarg E. M. na decyzje SKO w K. w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

II SA/Po 885/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-11-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu wydatków poniesionych zastępczo przez gminę z tytułu opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

IV SA/Po 967/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-09-09

Wniosek w przedmiocie nienależnie pobranych świadczeń

IV SA/Po 379/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-04-22

Wniosek w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Po 1383/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej

II SA/Po 63/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-05-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego
1   Następne >   +2   +5   7