Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 185/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-05-28

Wniosek w przedmiocie odmowy zwolnienia z ponoszenia odpłatności za pobyt matki w Domu Opieki

IV SA/Wr 352/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-05-21

Wniosek w przedmiocie uznania za niedopuszczalne zarzutów zgłoszonych przez dłużnika

IV SA/Wr 411/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-07-18

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w przedmiocie odmowy umorzenia kwoty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego określonej decyzją ([...

IV SA/Wr 599/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-01-15

Wniosek w przedmiocie uznania za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i zobowiązanie do ich zwrotu

IV SA/Wr 861/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-01-08

Wniosek w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej

IV SA/Wr 505/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-07-16

Wniosek w przedmiocie uznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego za świadczenie nienależnie pobrane

IV SA/Wr 429/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-07-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO we W. Nr ... przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

IV SA/Wr 407/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-09-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie określenia wysokości nienależnie pobranego świadczenia w formie zasiłku celowego

IV SA/Wr 406/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-09-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie uznania za nienależnie pobrane świadczenie w postaci zasiłku celowego

IV SA/Wr 408/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-09-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie określenia wysokości nienależnie pobranego świadczenia w formie zasiłku celowego
1   Następne >   +2   +5   +10   14