Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Go 59/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-03-08

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Gl 1169/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego w kwestii wniosku strony skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II SA/Sz 1473/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-03-14

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej

IV SA/Wr 160/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-05-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego

I OZ 345/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Zielonej Górze , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I OSK 1109/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-19

Wniosek w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I OSK 1110/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-19

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I OSK 825/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-27

Wniosek w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

I SA/Wa 2190/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-19

Wniosek w przedmiocie zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego

II SA/Sz 7/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-04-08

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie zakwalifikowania do uczestnictwa w programie i zasadach udzielania pomocy osobom zagrożonym eksmisją
1   Następne >   +2   +5   +10   22