Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Lu 582/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-09-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w zakresie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II SA/Lu 320/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-08-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej dodatku do zasiłki rodzinnego

II SA/Lu 766/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-09-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego i dodatku do zasiłku rodzinnego

II SA/Lu 771/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego

II SA/Lu 114/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego; w zakresie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II SA/Lu 114/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Lu 912/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w zakresie wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji Wójta Gminy z dnia [...] r. nr [...].

II SA/Lu 116/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Lu 868/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu należności z funduszu alimentacyjnego

II SA/Lu 857/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu należności z funduszu alimentacyjnego; w zakresie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   15