Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Lu 912/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w zakresie wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji Wójta Gminy z dnia [...] r. nr [...].

II SA/Lu 829/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy odstąpienia od żądania zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z pomocy społecznej

II SA/Lu 830/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy odstąpienia od żądania zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z pomocy społecznej

II SA/Lu 825/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy odstąpienia od żądania zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z pomocy społecznej

II SA/Lu 831/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy odstąpienia od żądania zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z pomocy społecznej

II SA/Lu 396/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-06-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego; w zakresie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II SA/Lu 395/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-06-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego; w zakresie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II SA/Lu 470/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-07-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych; w zakresie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II SA/Lu 826/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy odstąpienia od żądania zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z pomocy społecznej

II SA/Lu 827/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy odstąpienia od żądania zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z pomocy społecznej
1   Następne >   2