Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Lu 114/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego; w zakresie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II SA/Lu 868/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu należności z funduszu alimentacyjnego

II SA/Lu 857/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu należności z funduszu alimentacyjnego; w zakresie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II SA/Lu 858/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu należności z funduszu alimentacyjnego

II SA/Lu 238/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia należności z funduszu alimentacyjnego

II SA/Lu 1057/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu świadczeń nienależnie pobranych; w zakresie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II SA/Lu 47/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-01-22

Skarga A. B. na decyzję SKO w L. w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

II SA/Lu 303/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-04-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odpłatności za pobyt M. S. w domu pomocy społecznej w zakresie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II SA/Lu 1094/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-12-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań; w zakresie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji