Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6323 Zezwolenie i cofnięcie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej X

I SA/Wa 60/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-10

Wniosek w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności za zobowiązania wynikające z prowadzenia domu pomocy społecznej bez zezwolenia

I SA/Wa 376/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-05

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 57/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-16

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji

I SA/Wa 56/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-16

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji

I SA/Wa 1032/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-12-08

Wniosek w przedmiocie prowadzenia domu pomocy bez zezwolenia