Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol 6329 Inne o symbolu podstawowym 632 X

III SA/Kr 1010/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-08-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie pomocy finansowej

III SA/Kr 1262/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-01-27

Wniosek w przedmiocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

III SA/Kr 1417/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-03-24

Wniosek w przedmiocie udzielenia pomocy w formie schronienia oraz ustalenia odpłatności za pobyt w placówce

III SA/Kr 2035/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-01-16

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

III SA/Kr 944/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-09-05

Wniosek w przedmiocie ustalenia wysokości nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

III SA/Kr 309/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-27

Wniosek w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia

III SA/Kr 1995/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-12-23

Wniosek w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

III SA/Kr 651/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-11

Wniosek w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego dodatku do zasiłku rodzinnego

III SA/Kr 652/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-11

Wniosek w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego dodatku do zasiłku rodzinnego

III SA/Kr 420/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-03-20

Wniosek w przedmiocie uznania za dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
1   Następne >   +2   +5   7