Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 1427/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-09-27

Wniosek w przedmiocie utworzenia parku kulturowego pod nazwą 'Park Kulturowy obszaru ulicy Krupówki'

II SA/Kr 1427/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-09-27

skarg A. F., A. F., D. G. oraz A. K. na uchwałę Rady Miasta Zakopane w przedmiocie utworzenia parku kulturowego pod nazwą 'Park Kulturowy obszaru ulicy Krupówki'

II SA/Kr 400/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-05-19

Wniosek w przedmiocie utworzenia parku kulturowego pod nazwą 'Park Kulturowy obszaru ulicy Krupówki'

II SA/Kr 534/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-06-25

Wniosek skarżących o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta K. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą [...]