Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

VII SA/Wa 1329/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-21

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

VII SA/Wa 1366/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-06

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie : zobowiązania do wpłacenia zaliczki na poczet wykonania zastępczego

II SA/Łd 544/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-08-30

Wniosek w przedmiocie oddalenia zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej

II OZ 682/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie uznania zarzutów za nieuzasadnione

II SA/Wr 490/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-08-13

Sprawa ze skargi na postanowienie D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowalnego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku polegającego na demontażu reklamy wraz rusztowaniem i instalacją oświetleniową

III SA/Łd 863/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-08-28

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia wykonania obowiązku wypłaty pracownikom wynagrodzeń za pracę

II SA/Wr 482/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-08-13

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku