Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Gl 629/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-07-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy B. w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwestii wniosku Wojewody [...] o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały

II OZ 803/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta G. , nr [...] w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy G.

III SA/Wr 596/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-11-17

Skarga Wojewody D na uchwałę R M W w sprawie zmiany uchwały nr [...] R M W w sprawie opłat za usługi przewozowe transportu zbiorowego świadczone przez G W wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały

II OZ 1243/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-07

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Pielgrzymka Nr [...] w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych w rejonie wsi Pielgrzymka, Nowa Wieś Grodz...

II SA/Sz 304/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-04-05

Wniosek w przedmiocie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr [...]

IV SA/Gl 260/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-04-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w S. w przedmiocie zmiany regulaminu wynagrodzenia nauczycieli

IV SA/Gl 845/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-12-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w J. w przedmiocie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

III SA/Wr 337/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-07-15

Wniosek w przedmiocie uchwalenia Statutu Gminy L.

II SA/Bk 394/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-06-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy D.D. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały

IV SA/Po 567/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-10-09

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   +2   +5   11