Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Kr 1190/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-11-15

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiek Południe

II SA/Kr 1191/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-11-15

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żurada

III SA/Kr 962/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-09-16

Wniosek w przedmiocie wstrzymania wykonania zaskarżonej uchwały w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Jerzmanowice

III SA/Kr 1724/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-01-21

Wniosek w przedmiocie określenia przystanków komunikacyjnych (przelotowych, początkowych i końcowych) oraz zintegrowanego węzła przesiadkowego udostępnionego dla wszystkich operatorów i przewoźników na terenie miasta L, zarządzanych przez Miasto L

I SA/Kr 1969/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Starostwa Powiatowego w Olkuszu w przedmiocie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Olkuskiego