Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Sz 304/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-04-05

Wniosek w przedmiocie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr [...]

II SA/Go 614/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-10-02

Wniosek w przedmiocie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej

II SA/Go 613/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-10-03

Wniosek skarżącego o wstrzymanie zaskarżonego zarządzenia w sprawie ze skargi Wojewody Lubuskiego na zarządzenie Burmistrza S. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów niektórych szkół prowadzonych przez Gminę S.