Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SA/Wr 609/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-12-17

Skarga Wojewody [...] na uchwałę Rady Powiatu W. w sprawie przekształcenia [...] [...] Zakładów Opieki Zdrowotnej w W., wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały,

II SA/Ol 510/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-08-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Olsztynie w przedmiocie włączenia liceum ogólnokształcącego do zespołu szkół zawodowych oraz zmiany nazwy tego zespołu

II SA/Go 216/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-04-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego [...]

IV SA/Gl 862/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-12-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu [...] w przedmiocie zakładów opieki zdrowotnej w kwestii wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały w części w jakiej zatwierdza zmianę statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej w P. w zakresie § 20 ust. II pkt 2 statutu

III SA/Lu 157/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-03-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu [...] w przedmiocie połączenia Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli [...]z Poradnią Psychologiczno

II SA/Sz 581/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-06-01

Wniosek w przedmiocie likwidacji jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego