Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Bk 374/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-06-15

Wniosek w przedmiocie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Ś. w B.

II SA/Bk 375/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-06-15

Wniosek w przedmiocie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Ś. w B.