Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Bk 394/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-06-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy D.D. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały

III SA/Lu 365/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-09-09

Sprawa ze skargi Wojewody Lubelskiego na zarządzenie Nr 6 Wójta Gminy Sosnowica w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani B. D. - Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w S. - w zakresie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonego zarządzenia

III SA/Lu 364/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-09-21

Sprawa ze skargi Wojewody na zarządzenie Wójta Gminy w przedmiocie powierzenia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych

I OZ 359/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi Wojewody Ś. na zarządzenie Wójta Gminy R. , nr [...] w przedmiocie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w R.

II SA/Bk 393/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-06-26

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IV SA/Gl 1424/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-03-04

Sprawa ze skargi Wojewody [...] na zarządzenie Wójta Gminy R. w przedmiocie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w R. w zakresie wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonego zarządzenia

II OZ 323/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Wojewody Mazowieckiego na zarządzenie Wójta Gminy Ł. nr [...] w przedmiocie prowadzenia ewidencji zabytków

V SA/Wa 2988/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-24

Wniosek w przedmiocie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na rok 2008

III SA/Lu 531/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-11-14

Sprawa ze skargi W. L. na zarządzenie Wójta Gminy w przedmiocie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka J. P. w W.

III SA/Lu 532/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-11-14

Sprawa ze skargi W. L. na zarządzenie Wójta Gminy w przedmiocie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka J. P. w W.
1   Następne >   2