Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SA/Gl 847/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-07-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu C. w przedmiocie spraw dyrektorów szkół w kwestii wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały

II SA/Bk 145/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-02-25

Wniosek w przedmiocie oddania w dzierżawę nieruchomości