Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

II SA/Rz 77/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-02-06

Wniosek w przedmiocie konkursu ofert o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej

IV SA/Gl 684/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-08-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego NFZ w K. w przedmiocie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w kwestii wniosku skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

VI SA/Wa 557/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-11

Wniosek w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

III SA/Wr 2/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-02-08

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

VI SA/Wa 1518/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-10

Wniosek w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wykonywania umowy o świadczenie usług

II SA/Rz 517/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-05-28

Wniosek w przedmiocie oddalenia odwołania od rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego w trybie konkursu ofert dotyczących zawarcia umów o udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w sprawie ze skargi A. sp. z o.o. z siedzibą na tę decyzję

VI SA/Wa 933/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-11

Wniosek w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wykonywania umowy o świadczenie usług

VI SA/Wa 2023/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-11-14

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 1058/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-11

Wniosek w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wykonywania umowy o świadczenie usług

II SA/Rz 544/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-06-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie oddalenia odwołania w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń z opieki zdrowotnej w związku z wnioskiem o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji
1   Następne >   2