Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Go 510/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-08-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

VIII SA/Wa 731/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-15

Wniosek w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I OZ 204/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia trwałego zarządu

I OSK 1768/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-19

Wniosek w przedmiocie odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego

II SA/Łd 1067/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-11-27

Wniosek w przedmiocie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością

II SA/Łd 920/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-10-09

Wniosek w przedmiocie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością

II SA/Rz 604/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-07-09

Skarga U. B. i J. B. na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym wniosku pełnomocnika skarżących o wstrzymanie wykonania czynności egzekucyjnych

II SA/Łd 1022/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-11-09

Wniosek w przedmiocie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością