Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 1125/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wygaszenia trwałego zarządu

I OZ 943/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-02

skarg Z.N., W.P., M.W., J.K., J.B., J.R., J.K., B.B., A.Z., A.Z.-W. i G.R. na decyzję Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego trwałego zarządu

II SA/Lu 674/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-09-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] z [...] r., nr [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości; w zakresie wniosku skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II SA/Lu 673/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-09-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] z [...] r., nr [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości; w zakresie wniosku skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II SA/Wr 46/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-03-20

Wniosek w przedmiocie orzeczenia o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości

II SA/Rz 1026/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-02-03

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego wygaszenia trwałego zarządu

II SA/Rz 1225/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-02-27

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wygaszenia trwałego zarządu

II SA/Gl 976/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-11-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w przedmiocie udostępnienia nieruchomości w kwestii wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji